Inhouse

Inhouse školenia priamo vo Vašej firme

Témy inhouse školení

  • legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva, DPH a DzP
  • pravidlá fakturácie v praktických príkladoch
  • najčastejšie chyby v účtovníctve
  • DPH - najčastejšie chyby v praxi
  • DPH - obsahová náplň výkazov
  • DPH od základov (miesto dodania T /S, režimy DPH, vznik daňovej povinnosti, nárok na odpočet DPH...)
  • DPH - vybrané problémy (opravné faktúry, prenos daňovej povinnosti, pomerné odpočítanie DPH, oprava odpočítanej dane...)
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
  • účtovná závierka podnikateľského subjektu a zmeny v účtovníctve
  • automobil v podnikaní z pohľadu DPH a DzP

Pre koho nie je inhouse školenie vhodné?
Inhouse školenie neodporúčame pre malé spoločnosti. Pri počte napr. 5 zamestnancov Vám je výhodnejšie verejné školenie a v prípade potreby daňového poradenstva je možnosť dohodnúť si termín na online konzultáciu alebo písomné stanovisko

Cena školenia

od 1 000 € do 1 400 € bez DPH (deň školenia) v závislosti od témy.

Cena je vrátane študijných materiálov pre účastníkov a cestovných nákladov lektora.