Zmeny v dani z príjmov 2018 / 2019

Ukážku videoškolenia s elektronickým spracovaním materiálov nájdete nižšie. Cena videoškolenia je 17,50 € bez DPH (21 € s DPH). V prípade záujmu o študijný materiál v tlačenej podobe, možno k videu dokúpiť tlačenú brožúru Zmeny v legislatíve 2018/2019 vo zvýhodnenej cene 5 € bez DPH 3 € poštovné (objednávky na vzdelavanie@profuturion.sk alebo telefonicky 0949 500 370).

cena bez DPH17,50 

Popis produktu

Zmeny v zákone o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a od 01.01.2019 (Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca), trvanie videoškolenia: 1 hodina, 33 min.

Cena videoškolenia je 17,50 € bez DPH (21 € s DPH). Študijné materiály sú spracované elektronicky s prezentáciou, viď ukážka z videoškolenia. Materiály na stiahnutie z dôvodu ochrany autorských práv neposkytujeme. V prípade záujmu o študijný materiál Zmeny v legislatíve 2018 / 2019 v tlačenej podobe, možno k videu dokúpiť tlačenú brožúru vo zvýhodnenej cene 5 € bez DPH 3 € poštovné (objednávky na vzdelavanie@profuturion.sk alebo telefonicky 0949 500 370).

Ukážka z videoškolenia (ukážka z problematiky DPH je v prvej polovici tejto ukážky):

 

OBSAH: 

Rekapitulácia najdôležitejších čísiel pre roky 2018 a 2019

 • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
 • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
 • Ostatné veličiny

Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a schválené  zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2019

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • oslobodenie od dane na ubytovanie zamestnancov,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • účtovanie a zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.