Legislatívne zmeny od 01.01.2019

Zľava

Rešerš novelizovaných zákonov s komentárom v súvislom texte s príkladmi, zákon o dani z príjmov,  zákon o DPH,  zákon o účtovníctve a ďalšie zaujímavosti.

Autor publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

5 na sklade

cena bez DPH12,00  10,00 

Popis produktu

Rešerš novelizovaných zákonov s komentárom v súvislom texte s príkladmi, zákon o dani z príjmov,  zákon o DPH, zákon o účtovníctve:

Novela zákona o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a od 01.01.2019

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.

Zmeny v zákone o DPH od 01.01.2019

 • zavedenie zníženej sadzby DPH z ubytovacích služieb,
 • zavedenie zníženej sadzby DPH na tovary a služby registrovaných sociálnych podnikov
 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň,
 • zmena v definícií obratu pre účely DPH a ako sa vyhnúť dosiahnutiu obratu do / po 31.12.2018
 • bezodplatné dodanie tovaru a určenie základu dane a povinnosti odviesť DPH,
 • zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy,
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby,
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva,
 • zmeny v zdaňovaní dodania stavby,
 • zmeny v prenájme nehnuteľností,
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

Zmeny v zákone o účtovníctve v priebehu roku 2018 a od 01.01.2019

 • účtovanie virtuálnych mien,
 • účtovanie jednoúčelových / viacúčelových poukazov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podnikateľov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov,
 • zmena obsahovej náplne poznámok v účtovnom období od 01.01.2018.

Zaujímavosti

 • najdôležitejšie veličiny platné pre rok 2019,
 • výber z ostatných dôležitých / zaujímavých zmien v legislatíve

Možno by sa Vám páčilo…